Sertifikalarımız

  • Firmamızın tüm birimlerinde Entegre Yönetim Sisteminin şartlarına (ISO 9001, ISO 22000, TSE 4500) uygun olarak sistemimizi sürdürmek ve sürekli iyileştirmek, sektörümüze uygun Ulusal mevzuat ve standartlara uygun olarak çalışmayı, 


  • Sektörde lider olma imajını korumak ve çalışanlarımızın katılımı ile üretim de kaliteyi sağlamayı, 


  • Müşteri tatmini ve isteği doğrultusunda, standartlara uygun ürünü gerçekleştirmek ve müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı, 


  • Çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını yükselterek, çalışma ortamı ve şartlarını sağlıklı ve emniyetli hale getirmeyi, 


  • Çalışanlarımızın eğitimini sürekli hale getirmek, eğitim planları düzenlemek ve tüm personelin katılımını sağlamayı,taahhüt ederiz.