Üretim

Fabrikamız yılda 120.000 ton buğday kırma kapasitesine sahiptir. Kendi bölgemizden ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan tedarikçilerimiz tarafından özenle seçilen buğdaylar BURSA / İNEGÖL ‘deki fabrikamıza gönderilir. Araç üzerinde sonda yardımıyla numune alınır. Buğdayların kalite ve özelliklerini belirlemek amacıyla laboratuarımızda değerlerine bakılır. ANILLAR UN TİCARET VE SANAYİ AŞ. Alım kriterlerine uyuyorsa silo ve depolarımızda kulanım amacı ve özelliklerine göre sınıflandırılır. Değişik kalite ve sınıftaki buğdaylar üretim ve yönetim tarafından belirlenen yüzdelerle paçallama silolarına alınır. 


Buğdayın Temizlenmesi


Buğday paçalı belirli süre ve miktarda kantardan geçerek seperatöre (ayırıcıya) gelir burada öncelikle kaba pislik, yabancı maddeler ve kırık buğday ayrılır, sonrasında taş ayırıcı makinesinde taşlar, tiriyörlerde ise yabancı ot tohumları ayrılır. Bu yabancı maddelerin bileşimi buğdayınkinden farklı olduğundan ve üretilen unun rengini, bileşimini, kalitesini etkileyebileceğinden dolayı buğday bahsedilen aşamalardan geçirilip temizlenir. ”İyi un kalitesi için öncelikle iyi temizleme gerekmektedir.” 


Tavlama ve Öğütme


Kaliteli bir öğütme için öncelikle buğdayın fiziksel yapısı yani nem miktarı istenilen düzeye gelmelidir. İstenilen nem miktarına ulaşabilmek için tavlama işlemiyle (su verme ) kabuğa yumuşaklık ve elastikiyet verilir. Özeliklerine göre temizlenmiş ve dinlendirilmiş buğday paçalı vals denen makinalar yardımıyla kırılır öğütme işlemi valsler arasındaki hız farkı ve dişler yardımıyla gerçekleşir. 


Kırma İşlemi Sonucu Oluşan Unun Alınması


Valslerde kırılan buğday pnömatik sistemi yardımıyla değişik gözenek aralıklarına sahip elekler ulaşır. Bu safhada alınan unlardan ayrılan büyük parçalar eleklerde sınıflandırılarak tekrar öğütülmeye tabi tutulur. Bu işlem kepek undan ayrılıncaya kadar devam eder. 


Paketleme ve Çuvallama


Üretilen un özelliklerine göre farklı silolarda depolanır. Homojenliği sağlamak amacıyla dolum esnasında tekrar paçallanır. Anıllar Un Fabrikası’nda üretim, el değmeden ve her aşaması kontrol altında tutularak gerçekleştirilir. Proseslerde yapılan kontrollerin haricinde son üründe kalite kontrol laboratuarında gerekli analizler yapılır. Bunlara ek olarak laboratuvar fırınında ekmek numuneleri üretilir ve unun kalitesi tekrar incelenir. Üretilen un, Anıllar Un Fabrikası’nın üretim beklentilerine uygun ise el değmeden otomatik çuvallama makinalarında dolum yapılarak müşterilerimize sunulur.