Un'un Hikayesi

  • Seçilmiş üretici yada silolardan alınan buğdaylar öncelikle fabrika depolarına alınır. İşlenme sırası gelen buğdaylar helezon sistemleriyle tesislere alınır ve öncelikle havalı sistemler sayesinde temizlenir ve su verilerek yıkanır. Daha sonra ambarlara alınarak en az 12 saat olmak üzere dinlenmeye bırakılır. Böylelikle buğday artık üretim için hazır hale gelmiş bulunur.


  • Üretim aşamasında ise kırıcı valslerden geçirilen buğday öğütülerek çeşitli tipteki elekler yardımıyla un, kepek, toz ve kırık buğday olarak ayrılması sağlanır.


  • Yapılan tüm bu işlemler sonucunda ise ana ürünler olarak Un ve Bonkalite olarak adlandırılan Tip 6 ortaya çıkar. Geriye kalan son işlem ise Unun paketlenmesidir.


  • 100 ton buğdaydan yaklaşık olarak 75 ton un , 20 ton kepek ve 5 ton kırık buğday+ toz elde edilebilmektedir.