KVKK AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, müşterilerimiz ile veya müşteri adaylarımızla sözleşmesel ilişkiler nedeniyle işlenebilecek verileriniz ile sınırlıdır.

Anıllar Un Fab. Tic. ve San. A.Ş (“Veri Sorumlusu”) olarak, İşbu Aydınlatma Metni ile sizleri sözleşmesel ilişkiler nedeniyle tarafınıza ait işlediğimiz/işleyebileceğimiz kişisel veriler ile ilgili olarak bilgilendirme amacıyla düzenlenmiştir. İşlediğimiz veriler, otomatik olmayan yöntemler, otomatik ve yarı otomatik (bilgisayar sistemleriyle) olarak işlenmektedir.

 

1-Kimlik ve İletişim Bilgileri

6698 Sayılı Kanun 5.Maddesi c bendinde açıkça belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki nedenine dayalı olarak  kurulacak sözleşme ve ifası nedeniyle başta Ad-Soyad, T.C Kimlik numarası, Adres, Mail adresi,  Telefon Numarası,  kimlik ve iletişim verileriniz  otomatik olmayan yöntemler ile klasörlerde ve yarı otomatik yöntem ile bilgisayarlarda kanunen gerektiği süre kadar güvenli bir şekilde muhafaza edilmektedir. Bu verileri alma nedenimiz  sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmektir. Kişisel veriler 3.kişilere aktarılmamakta olup ancak istenilmesi ile zorunlu olması halinde mahkeme ve sair kamu mercilerine iletilecektir.

 

2-Fatura Bilgileri

Müşterilerimiz bakımından, 6698 Sayılı Kanun 5.Maddesi c bendinde açıkça belirtilen, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesine dayalı olarak  özellikle vergisel ve sözleşmesel anlamda da yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Ad-Soyad, T.C Kimlik numarası, Adres, Mail adresi, Araç Plakası Telefon Numarası, Ürün ve Ödeme bilgileri, Fatura bilgileriniz otomatik olmayan yöntemler ile klasörlerde ve yarı otomatik yöntem ile bilgisayarlarda kanunen gerektiği süre kadar güvenli bir şekilde muhafaza edilmektedir. Bu verileri alma nedenimiz  hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmektir. Kişisel veriler ilgili kamu kurumları dışında ayrıca 3.kişilere aktarılmamakta olup ancak istenilmesi ile zorunlu olması halinde mahkeme ve sair kamu mercilerine iletilecektir.

 

3-Banka Bilgileri

6698 Sayılı Kanun 5.Maddesi c bendinde açıkça belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki nedenine dayalı olarak  kurulacak sözleşme ve ifası nedeniyle banka bilgileriniz  otomatik olmayan yöntemler ile klasörlerde ve yarı otomatik yöntem ile bilgisayarlarda kanunen gerektiği süre kadar güvenli bir şekilde muhafaza edilmektedir. Bu verileri alma nedenimiz  sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmektir. Kişisel veriler  3.kişilere aktarılmamakta olup ancak istenilmesi ile zorunlu olması halinde mahkeme ve sair kamu mercilerine iletilecektir.

4-Güvenlik Kamera Kayıtları

İş yerinde hukuki yükümlülüklerimizi yerinde getirmek, müşterilerin güvenliğini sağlamak adına, meşru menfaat ile hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi hukuki nedenlerine dayalı olarak güvenlik kamera sistemi kullanılmaktadır ve bu şekilde kayıtlar video formatında otomatik yöntem ile  gerektiği süre kadar güvenli bir şekilde muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler 3.kişilere aktarılmamakta olup ancak istenilmesi halinde mahkeme ve sair kamu mercilerine iletilecektir.

5-Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ilgili yönetmelikte düzenlenen yöntemlerle veya kimliğinizi tasdik edecek belgelerle birlikte info@anilun.com.tr adresi ile  tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte,Veri Sorumlusu’nun KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.